Danita 3000 27MHz

Danita 3000 Multi CB-radio är en mycket avancerad modell och trots sina små dimensioner har den många fördelar. CB-radio kan ställas in enligt varje lands individuella specifikationer, t.ex. FM- och AM-modulering, kanalnummer och korrekt TX-ström. Om du inte känner till ett lands specifikationer, ställer du helt enkelt in Danita 3000 Multi till "CE" på skärmen eftersom den här inställningen kan användas i alla europeiska länder. Finns DIN-kassett som tillbehör.