• Icoms IP radiosystem körs via WiFi trådlöst nätverk vilket ofta redan finns på plats.

  • Komradio till åkeri, entrepenad m.m.

  • Dräger alkolås IL7000

  • Komradio till företag m.m.