Motorola DM1600

Motorola DM1600 är en analog/digital mobil yrkes kommradio. Lätt att använda med tydliga knappar och ett enkelt menysystem. Den fanns på 2 olika band 136-174 MHz samt 403-470 MHz. Den analoga modell av DM1600 kan du uppgradera till digital med en enkel programvara när man vill gå över till digitalt.