Mimer Soft Radio

Mimer SoftRadio är ett system för att manövrera kommunikationsradio över datanätverk och internet.Ett nätverksinterface kopplas till radion, allt ljud digitaliseras och sänds över nätverket som paketdata.Användare arbetar sedan utifrån ett interaktivt fönster på sin dator.Varje radiotyp får sitt eget virtuella kontrollhuvud för manövrering på datorn.Behovet av förhyrda ledningar eller radiomanövrar på bordet försvinner. Allting hanteras från datorn.På ledningscentralen eller hemma hos jourpersonal kan alla datorer vara en radiomanöver. Den tid är förbi när endast en person hade tillgång till radion.Förutom själva radion behövs endast ett litet interface mot nätverket.Alla typer av kommunikationsradio kan anslutas, både dagens analoga radio och de nya digitala system som är på väg.Speciella system finns även för fordon med många kommunikationsvägar, t.ex. ledningsbilar för räddningstjänst och polis eller ambulanser och fartyg.Passar både för det lilla företaget och för det stora med hela radiosystem.För att få det optimala systemet finns optioner och tillägg.Mimer CrossPatch, kopplar samman olika typer av radio.Mimer VoiceLog, spelar in allt ljud i systemet.Mimer StatusLog, hanterar och loggar alla händelser.Mimer PhoneConnect, ger operatören tillgång till telefon från samma mjukvara som radion.Mimer GroupSend, låter operatören sända på flera basstationer samtidigt.För priser och ytterligare information ring 031-572500.