• NYHET!  Icoms nya IP radiosystem körs via WiFi trådlöst nätverk vilket ofta redan finns på plats.